Tuesday, January 5, 2010

West is beast and East is least.


För alla som har svårt att komma ihåg om man ska lägga till variationen eller "missvisningen" eller dra bort. "West is best east is least".


Det vill säga om du följer en meridian mot Nord på kurs 000, och åker in i ett område med missvisning på 2 grader Vest. Då ska du alltså lägga till 2 grader för att hålla samma kurs. Hade du åkt in i ett område med 2 grader Östlig variation skulle du då istället justerat kursen till 358.
Bra länk för dem som vill veta mer.

Monday, January 4, 2010

7 Månader....

Okej... tänkte pröva att göra en blogg om min väg till att bli Pilot. Såhär långt har jag fixat Flygteori, Flyg och motorlära, Meterologi, Navigering, Lagar och bestämmelser, Flygtelefoni. Det som kvarstår är Flygmedisin, Flygpsykologi samt Operationella Prosedyrer.

Jag har såhär långt spenderat:

12 500 kr - Böcker, Avgifter, Materiell som Navigerings Computer, Linjaler, Loggbok. Allt i ett fint paket från Luftfartsskolan.

2500 kr - Intensivkurs i 3 dagar.

2000 kr - Läkarundersökningar.

Jag räknar med att spendera ungefär 100 000 på PPL-A. (Private Pilot Licens)

Teoripaketet finns här: http://www.luftfartsskolen.no/liste.php?id=3